Projekty badawcze

Rejs Katharsis II dookoła Antarktydy to unikalna szansa na badania naukowe.
Wyprawa zakładająca żeglugę na południe od 60 stopnia szerokości geograficznej
stwarza szanse na przebadanie rejonów Oceanu Południowego,
które nigdy do tej pory nie były odwiedzane przez naukowców.

Załoga Katharsis II, poza sportowymi ambicjami, stawia sobie zadania wygenerowania nowej wiedzy o unikalnym środowisku Oceanu Południowego. Badania będą prowadzone przy współpracy z Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Na pokładzie Katharsis II przedstawicielem Instytutu będzie Prof. PAN Piotr Kukliński.

Katharsis II będzie uczestniczył w międzynarodowym programie naukowym ARGO (www.argo.ucsd.edu). Celem projektu jest zbadanie zmian zachodzących w oceanie światowym, rozpoznanie zmienności klimatycznych w skali od miesięcy do dekady jak również stworzenie instrumentów pozwalających na przewidywanie procesów zachodzących pomiędzy oceanem a atmosferą.

Badania te skupiają się na globalnych pomiarach zasolenia i temperatury wody z użyciem specjalistycznych boi pomiarowych. Te autonomiczne urządzenia pozwalają na wykonanie 100 000 zanurzeń badawczych rocznie w zakresie od powierzchni wody do 2000 m głębokości. Załoga Katharsis II na swojej trasie planuje instalacje kilku tych specjalistycznych urządzeń, które poprzez swoją pracę dostarczą danych z unikalnych miejsc przyczyniając się w ten sposób do pogłębienia naszej wiedzy o oceanie i szybko zachodzących w nim zmian.

Katharsis II będzie również uczestniczyć w autorskim projekcie naukowym Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. W ostatnich latach zanieczyszczenia spowodowane obecnością plastiku w oceanach przekraczają wszelkie normy. Plastik jest obecny w oceanach zarówno w formie dużych kawałków (np. butelki PET) jak i w niezauważalnej dla oka ludzkiego formie mikrocząsteczek. Wszystkie te formy plastiku mają często negatywny wpływ na ożywioną (faunę i florę) część naszej planety a przez to pośrednio na człowieka. Czy plastik dociera już do izolowanych od reszty planety przez sieć układów prądów morskich rejonów wód wokół kontynentu Antarktycznego? Badania prowadzone z pokłady Katharsis II odpowiedzą na to pytanie. Ta część badań będzie głównie nakierowana na analizę obecności w Oceanie Południowym cząstek mikro plastiku (wielkość od 300 µm do 5 mm). Mamy nadzieje, że nie odkryjemy obecności plastiku w tych wodach. Środowisko to postrzegane jest jako jedno z ostatnich dziewiczych rejonów na Ziemi. Mamy również nadzieję, że nasze badania będą przyczynkiem do dalszej wzmożonej ochrony tego unikalnego zakątku świata.

Antarktyczne Laboratorium Katharsis II

30 kwietnia 2018

Antarktyczne Laboratorium Katharsis II (ALK2) (wideo) – Odcinek nr 3: “BADANIE OCEANU”

Wokoło-antarktyczny rejs Katharsis II, poza czysto żeglarskimi celami, miał również szczegółowo zaplanowany program naukowy. Na obecnym etapie można powiedzieć, że wszelkie założenia programu naukowego zostały osiągnięte. […]
12 stycznia 2018

Antarktyczne Laboratorium Katharsis II (ALK2) Projekt Katharsis II: instalacja pływaków MOCCA w wodach Antarktyki.

Wyprawa żeglarska po jednych z najtrudniejszych mórz i oceanów świata, trwająca około sto dni – obejmująca opłynięcie Antarktydy, najzimniejszego i najmniej dostępnego kontynentu naszej planety – […]
18 grudnia 2017

Antarktyczne Laboratorium Katharsis II (ALK2) (wideo) – Odcinek nr 2: “PRZYGOTOWANIA”

W trakcie antarktycznego rejsu załoga Katharsis II, we współpracy z Instytutem Oceanologii PAN, będzie prowadzić będzie specjalne eksperymenty naukowe. Na pokładzie Katharsis II przedstawicielem Instytutu jest […]
29 września 2017

Antarktyczne Laboratorium Katharsis II (ALK2) (wideo) – Odcinek nr 1: “POROZUMIENIE”

Rejs Katharsis II dookoła Antarktydy to także unikalna szansa na badania specjalistyczne w rejonach Oceanu Południowego, które do tej pory nie były odwiedzane przez naukowców. Podczas […]